Sexological bodywork uses mainly work with the body, breath, touch, movement, erotic or in other words holistic sensual Taoist tantra massage, pelvic floor release, scar tissue healing, orgasmic yoga, coaching and interview.

Individual Sexological Bodywork session
consists of an interview with work-related to intention, followed by working with the body and conscious ongoing communication of feelings and experiences.

Healing:

 • vaginal and anal maping
 • scar tissue healing
 • opening female power

Massage:

 • taoistic erotic massage
 • kashmiri Shiva-Shakti tantra massage
 • tantra ritual massage
 • kashmiri head massage

Meditation:

 • Osho tantra meditations: Kundalíni, Gourishankar, Nataraj,Whirling
 • orgasmic meditation
 • mother - child meditation

Psychotherapy:

 • conversation about searching "secret sexual SELF"

Initiation

Tantra meditations
Kundalíni, Gourishankar, Nataraj, Whirling


Every Monday at 18.00 in Kosice, Centrum RADOSŤ, Prešovská cesta 47
www.centrumzdravia.eu

Osho tantra meditations are very powerful. They last one hour and include active, sometimes very intensive part, followed by a part of peace and quiet.
Bring a comfortable clothes, a seat cushion and blanket for eyes covering.“Amazing. Very intense I perceived peaceful touches of crimson palace with feelings of good. It was very harmonising.”
“It was very strong, very relaxing, I'm surprised I've never experienced such a massage.”
“Very intensive. I perceived when you held my ankles, it was such a sense of security and grounding. In some moment I felt that my body expands and enlarges in the space.”
“I got into a state without thoughts, then I vibrate a few hours.”
“This is the samádhí! I fall to the space or state, which I have never experienced! Great! There's tremendous knowledge, I understood everything, whole life.”
“Great, I got somewhere far and deep, somewhere where I've never been.”
“I realized the importance of my body. How is my body important for feeling and experiencing of deep meditative and ecstatic states. It was excellent. Thank you.”
“There were moments when you touched my genital area when   I felt a little threat, how dare you touch me there! But then followed a repeating touches and they began to create a sense of security and confidence, and I could feel how the energy generated spread all over my body, I perceived it as something dense, surrounding a block-shaped around my body. I fall into the space between awaking and sleep. I've never before experienced it so intense and deep. Great.”
“Eternal intersection between the realities is Here and Now. Unsubstantial rest in the Present.”
“Wonderful, it's exciting meditation.”

2. Vaginálny maping

Otvorte cestu svojmu orgazmickému a extatickému potenciálu. Spojte sa so svojou ženskou silou prostredníctvom spojenia so svojou jóni.

Vďaka vaginálnemu mapingu môžete vedome prehlbovať citlivosť a vnímanie v tejto oblasti tela a spojiť sa s ňou prostredníctvom dotykov, dychu a vedomej pozornosti. Prostredníctvom jemných dotykov tkaniva vagíny mapujeme jej citlivosť a vy sa vedome spájate s pocitmi, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú. Niektoré miesta sú necitlivé, niektoré plné potešenia, iné plné rôzneho druhu emócií ako smútok, radosť, hnev, vzrušenie, bolesť, strach či potešenie. Ženské pohlavie – ženská jóni - je receptívna, prijímajúca, a má teda tendenciu v sebe zhromažďovať a „pamätať“ si rôzne druhy zážitkov, príjemných i bolestivých. Pri bežnom milovaní, aj napriek tomu, že sa dotýkame jóni, často tieto pocity vôbec nemusia byť vnímané – stávajú sa zreteľnými až pri vedomom spomalení a rozšírení vnímavosti a uvedomení si svojho dychu.

Pokiaľ ste ako žena zažila vo svojom sexuálnom živote bolestivé skúsenosti, vaša spontánna reakcia mohla byť aj „zamrznutie a necitlivosť“. To sa potom v priebehu života prejavuje ako určitá, spravidla všadeprítomná hladina napätia a stresu a v takom prípade začnete vlastnú energiu využívať na potlačovanie toho, čo nebolo dostatočne prežité, a čo má tendenciu sa znovu a znovu aktivovať. Dotyk, dych, pohyb, zvuk… toto všetko sú nástroje, ktoré zvyšujú hladinu energie – a tým pádom aj hladinu cítenia – vo vašom tele. Pokiaľ ste v sebe „zamrzli“ bolesť z minulosti, nedali ste jej priestor, aby sa prejavila a z tela odišla, prežívate zmienené napätie často tak, že si ho ani neuvedomujete. Tiež sa podvedome bránite prehĺbeniu intimity vo vzťahu – pretože aj tá v prvej fáze aktivuje starú bolesť.

Táto dynamika zážitkov vzniká nielen pri silných traumách ako je sexuálne zneužívanie, znásilnenie, gynekologické zákroky, komplikované pôrody a pod. Niekedy stačia aj zdanlivo nevinné podnety ako niečia poznámka, pohľad, zraňujúce slová v momentoch, keď ste otvorená a zraniteľná. Aj keď to vedome nezaznamenáte, v podvedomí „stuhnete“ a príslušný pocit, ktorý ste neprežili a neprejavili, potom utesňujete v tele.

Pri použití techniky vaginálneho mapingu znovu prebúdzame citlivosť tohto jemného tkaniva a vy môžete uvoľňovať z tela zážitky, ktoré patria do minulosti. V prípade, že boli bolestivé, a spôsobili určité „zamrznutie“ či „obrnenie“ tkaniva vaginálnych stien, ženy mnohokrát pri milovaní necítia dosť výrazne vzrušenie, alebo môžu vnímať nepríjemné pocity či bolesť. S tým spontánne súvisí aj znížená chuť na sex, prípadne možnosť rýchleho, dynamického sexu ako jediná zaujímavá varianta. Pri intímnejšom a jemnejšom spojení sa však znovu objavujú aj pocity zraniteľnosti a bolesti, a to môže byť pre ženu tak nepríjemné, že intímny kontakt spontánne obmedzia – niekedy s pocitom, že partner nie je dosť vnímavý, prítomný a pod. Pri vaginálnom mapingu ideme priamo ku pamäti a múdrosti tela. Nie je ani potrebné vedieť, kde aký pocit vznikol a prečo. Dôležité je jeho precítenie a uvoľnenie. Je to ako keď sa zbavujete odpadu z tela. Potom sa môžete tešiť z ukotvenia vo vlastnom strede, ktoré prežívate ako hlboký pokoj a väčšiu vnútornú slobodu – objavujú sa netušené nové možnosti vo vašom živote, ako je aj hlboko napĺňajúce a uspokojujúce extatické milovanie.

3. Liečenie jaziev

Keď liečime jazvu, liečime celé telo

Jazvy je možné liečiť a tým navracať do tela životnú vitalitu, radosť a potešenie. Jazvy liečime jemnejšou alebo silnejšou masážou, podľa typu a veku jazvy. Vďaka špecifickej masáži sa jazva postupne zmenšuje a spolu s tým aj necitlivosť zjazveného tkaniva. Jazvy vo vagíne či v oblasti podbruška sú úzko spojené s prežívaním intímneho života, a môžu výrazne limitovať potešenie.

Nie len čerstvé, ale aj mnoho rokov staré jazvy je možné aktivovať a liečiť. Vďaka tomu sa objavuje často celkom zabudnutá a netušená živosť, radosť a nová flexibilita v tele, ktorá má pozitívny dopad na kvalitu života. S jazvami sa spravidla lepšie pracuje, keď sú ešte čerstvé. Bolestivosť, necitlivosť a nepríjemné pocity sa spravidla výrazne rozpustia počas prvých troch sedení. Avšak aj mnoho rokov staré jazvy je možné špeciálnou masážou liečiť.

 • popraskaniu či natrhnutie vaginálnych stien pri pôrode
 • episiotómia - nastrihnutie vagíny pri pôrode
 • cisársky rez
 • jazvy po rýchlom, necitlivom, násilnom sexe
 • jazvy po operačných zákrokoch
 • jazvy po infekciách
 • jazvy po úrazoch

4. Mystická Taoistická a Kašmírska masáž

Slovo TAO preložené z čínštiny znamená CESTA, avšak v kontexte taoistickej kozmológie má omnoho hlbší význam. Znamená ako existenciu, tak aj stav neexistencie. Z Tao sa odvodzuje „veľká cesta vesmíru“.


Obe masážne techniky pochádzajú zo starej tantrickej tradície, Kašmírska z Indie a Taoistická z Číny. Boli vyvinuté osvietenými ľuďmi ako celostný prínos pre telo, myseľ a dušu. V tantrickej masáži je orgazmická energia kultivovaná a necháva sa šíriť po celom tele a tým prebúdza blaženosť celého tela a integráciu sexuality, lásky a spirituality. Po absolvovaní takejto masáže a ochutnaní hlbokej rovnováhy a harmónie, ktorá sa udeje ako jej dôsledok, sa celý váš život zosúladí s vašimi najhlbšími túžbami.Tantrická taoistická masáž je bránou do blaženosti, ktorá zahŕňa telo i dušu, uvoľňuje cestu k tomu, aby vaša sexuálna energia voľne prúdila telom a podporuje dobré zdravie, pokoj v mysli a plné prežitie sexuálnej skúsenosti. Dávanie alebo prijímanie masáže zjednocuje myseľ a telo, spája zraniteľné a nevinné dieťa v nás so zrelou sexualitou.

Úroveň uvedomovania si bude narastať a schopnosť prežívať zosilnie natoľko, že s pokračujúcou praxou budete schopní riadiť a rozširovať potešenie a chvíle extáze. Akonáhle raz dosiahnete túto schopnosť, budete môcť preniesť vedomie počas milovania nad fyzickú formu, a tak osláviť ducha, ktorý je prítomný v nás všetkých. Až sa tak stane, budete schopní transformovať svoju sexuálnu energiu a používať ju duchovným spôsobom Táto transformácia sexuálnej energie na energiu duchovnú je najvyšším cieľom tantricke a taoistickej sexuálnej praxe. Taoistická sexuálna masáž umožňuje človeku pracovať s jeho základnou sexuálnou energiou, posilovať ju, upravovať jej prúdenie telom a premieňať ju na duchovnú energiu.


5. Aktívne meditácie

Kundalíni, Gourishankar, Nataraj, Whirling

Každý pondelok o 18,00 hod v Košiciach, Centrum RADOSŤ, Prešovská cesta 47 www.centrumzdravia.eu

Oshove aktívne meditácie sú veľmi silnými technikami na rozprúdenie energie. Trvajú 1 hodinu a zahŕňajú aktívnu, niekedy veľmi intenzívnu fázu, po ktorej nasleduje fáza pokoja a ticha.

Prineste si so sebou pohodlné oblečenie, vankúš na sedenie a deku na prikrytie.