Anglický termín „sexological bodyworker“ - „sexuológ zameraný na prácu s telom“, označuje sprievodcu erotikou, ktorý pomáha jednotlivcom, párom a skupinám prehlbovať ich telesné prežívanie. CSB pracuje v oblasti intimity, partnerských vzťahov, osobnej transformácie, liečenia, prehlbovania a skúmania duchovného rozmeru sexuality.

Certified Sexological Bodyworker - CSB - je profesia, ktorá má certifikát schválený štátom Kalifornia, USA. Ponúka metódy práce, ktoré sú založené na zážitku, a ktoré umožňujú zámerne a vedome vstupovať do hlbokých extatických a erotických stavov. Pomáhať ostatným nájsť a používať rôzne úrovne zmenených stavov vedomia dosahované predlžovaným sexuálnym vzrušením, je základom práce CSB.

Sexological bodyworker využíva na prácu s telom dýchanie, dotyky, pohyb a celostnú zmyselnú či taoistickú erotickú masáž, uvoľnenie panvového dna, liečenie jaziev, orgazmickú jógu.

Certifikovaní Sexuologickí Bodyworkers (CSB) sú súčasťou komunity erotického učenia sa a ponúkajú túto skúsenosť každému. Zažiť a pochopiť všeobecnú podstatu sexu a stelesnenia je základom osobnej slobody, pôžitku a šťastia. Byť svedkami vyjadrenia erotických prejavov rôznych ľudí nás môže inšpirovať, povzbudiť nás k vyskúšaniu nových vecí a zbaviť nás toxického pocitu hanby.

Informovaný súhlas klienta predchádza akúkoľvek telesnú terapiu a profesionálna mlčanlivosť je zaručená. CSB zostávajú pri práci oblečení a ich dotyky sú jednosmerné.

CSB sa venujú doplneniu a rozšíreniu rozsahu služieb, ktoré ponúkajú psychoterapeuti, psychiatri a sexuológovia.

Pre doplňujúce informácie je možné navštíviť anglickú stránku sexologicalbodywork.com.

História Sexuologickej práce s telom

Profesiu Sexological Bodyworker založil v USA na prelome tisícročí Joseph Kramer, PhD. Prvými českými študentmi boli Denisa Palečková a Richard Vojík, ktorí na základe priania Josepha Kramera túto profesiu ďalej vyučujú. Prvý výcvik pre profesionálov v ČR sa konal v v roku 2012. Ďalší prebieha v roku 2013.

Prvý výcvik SB v roku 2012 v Prahe úspešne ukončila, ako jediná zo Slovenska, MUDr. Katarína Štěpánková.

Joseph Kramer, PhD.

Zakladateľ profesie Sexological Bodyworker

Joseph Kramer je najväčším priekopníkom somatického vzdelania v sexualite na svete. V priebehu posledných dvadsiatichpiatich rokov vyškolil tisíce profesionálnych bodyworkerov, erotických masérov, somatických pedagógov. V roku 1984 založil školu The Body Electric School v Oaklande, v Kalifornii a v roku 1999 taktiež Novú Školu Erotického Dotyku (The New School of Erotic Touch). Je autorom viac ako 12 výukových videí a DVD zaoberajúcich sa erotickou prácou s telom. Je profesorom Somatickej sexuológie na IASHS – Inštitút pre pokročilé štúdium ľudskej sexuality v San Francisku a je členom predstavenstva Medzinárodného Inštitútu pre Sexuologickú prácu s telom (International Institute of Sexological Bodywork).

Ako dávať erotické dotyky sa môžete naučiť z jeho video lekcií na týchto webových stránkach: www.eroticmassage.com a www.orgasmicyoga.com